Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Welke doelen streeft Gezinsplatform.NL na?

Het GezinsPlatform brengt organisaties bij elkaar die willen opkomen voor het belang van het gezin. Het signaleert ontwik­ke­lingen die relevant zijn voor de positie van het gezin en attendeert anderen daarop of vraagt hiervoor aandacht via de media. Tevens zet het platform zich in voor beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging bij politici en beleidsmakers.

GezinsplatformNL bouwt een netwerk van donateurs op en onderhoudt contact met hen over de activiteiten. Lees hier meer over onze missie en visie.

Welke organisatievorm heeft het Gezinsplatform?

GezinsPlatform Nederland is een stichting die staat ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 74779370.

Wie kan lid worden van GezinsplatformNL en hoe gaat dat?

Gezinsplatform.NL kent deelnemers. Dit zijn organisaties, verenigingen of instellingen die de misse en visie van het platform onderschrijven, de uitgangs­punten ondersteunen en - voor zover passend bij de eigen doel­stellingen en focus - bijdragen aan de activiteiten en financiën van het platform. Daarnaast bouwt het platform aan een breed netwerk van 'leden' die als donateur aan het GezinsPlatform verbonden zijn.

Hoe komt Gezinsplatform.NL aan financiële middelen?

GezinsPlatform.NL is grotendeels afhankelijk van de bijdragen van de aangesloten organisaties (de deelnemers) en de donateurs. Deelnemers betalen eenmalig een startbijdrage van € 200,-. Donateurs steunen het platform met een jaarlijkse bijdrage. Voor specifieke projecten zoekt de het platform naar grotere fondsen en sponsoren.

Hoe word ik donateur?

Geïnteresseerden, met name gezinnen, zijn als donateur aan het platform verbonden. Zij ondersteunen het platform met een jaarlijkse bijdrage. De richtlijn hierbij is € 5,- per jaar. Zie de pagina doneren. Wie het platform met een groot bedrag wil ondersteunen of sponsor wil zijn, kan contact opnemen via info@gezinsplatform.nl

Hoe blijf ik op de hoogte?

U kunt bij het aanmelden als donatuer aangeven dat u op de hoogte gehouden wilt worden van de activiteiten en andere interessante ontwik­ke­lingen van het platform. In de loop van het eerste jaar werken we aan een frequent te verschijnen nieuwsbrief. Onder de AVG-verklaring vindt u de verantwoording voor het omgaan met uw gegevens.