GezinsPlatform.NLGezinsdag 2022

Zaterdag 21 mei - Voorthuizen

Gezins­Plat­form.NL or­ga­ni­seert op zater­dag 21 mei een gezellige Gezins­dag in Speel­park Voort­hui­zen. Terwijl de kin­de­ren lekker spelen is er ruimte voor ont­moe­ting, een lezing over hech­ting in huwe­lijk & gezin en ver­tellen we over het gezins­plat­form. Geef je wel snel op, want VOL=VOL.

Bij de start van Gezins­Plat­form.NL in 2019 waren we ook te gast bij Speel­park Voort­hui­zen. We bie­den ge­zin­nen weer graag een dagje aan op dezelfde locatie: de kin­de­ren kunnen volop spelen - ook als het regent - en voor de vol­was­se­nen is er ruimte voor ont­moe­ting, om deel te nemen aan een in­ter­ac­tie­ve lezing en om Gezins­Plat­form.NL (beter) te leren kennen.

Pro­gram­ma

Tussen 10.30 en 11.30 uur is de inloop. In de mid­dag is het moge­lijk een in­ter­ac­tie­ve lezing bij te wonen door Hilde Berends, gezinstherapeut bij Eleos (specialist in chris­te­lijke ggz). Hilde zal ingaan op het thema hech­ting & gezin. “Ik neem u mee naar de onzicht­ba­re wereld van hech­ting: het cement in het huwe­lijk & gezin. Vragen die daarbij centraal staan, zijn: wat vraagt dat van mij als ouder en wat kan ik daar voor doen? En wat als het cement afbrokkelt? Is een veilige hech­ting be­lang­rijk voor het staan in deze maat­schap­pij?”

Entree

Voor de entree­prijs van €5,- per persoon (maximaal € 15,- per gezin) is er voor ie­der­een een broodje knakworst, koffie/thee voor vol­was­se­nen en limonade voor de kin­de­ren. 

Geef je op via het formuleer hier­on­der en kom genieten van een gezellige gezins­dag op 21 mei in Speel­park Voort­hui­zen.

Speel­park & Maisdoolhof Voort­hui­zen

Speelpark & Maisdoolhof VoorthuizenSpeel­park & Maisdoolhof Voort­hui­zen is de plek voor een gezellig en voordelig dagje uit! Klimmen en klau­te­ren - ook in de nieuwe zes meter hoge klimtoren-, helikopters en een trein, traptrekkers en skelters, een ‘maiszwembad’. En de aller­kleinsten kunnen lekker spelen in het zand met water, op de trap­hondjes, in de draaimolen en nog veel meer!

Pro­gram­ma zater­dag 21 mei

10.30 uur Inloop
11.30 uur
Pro­gram­ma
16.00 uur Einde

Aanmel­den en betaling

Met onderstaand formulier meld je je aan voor de Gezins­dag in Voort­hui­zen en kun je meteen m.b.v. iDEAL het entree­geld voldoen.

Per persoon bedraagt de toegangs­prijs € 5,-
Per gezin is de toegangs­prijs maximaal € 15,-

Voor online donaties m.b.v. iDEAL maken we gebruik van de diensten van betaal­part­ner Mollie.

aanhef: *    
voor­let­ters: *
achternaam: *
tele­foonnr:
e-mail­a­dres: *
­
straat:
huis­num­mer:
post­co­de:
woon­plaats: *
land:
­
aantal vol­was­se­nen: *
aantal kin­de­ren: *
extra gift:
bedrag:
­
­
* Verplicht veld

Jaar­lijkse ac­ti­vi­teit

Gezins­Plat­form Neder­land houdt jaar­lijks een Gezins­dag waar ge­zin­nen elkaar kunnen ont­moe­ten en men zich kan ver­diepen in een gezins­the­ma. De eerste gezins­dag vond plaats op vrij­dag 31 mei 2019 in Voort­hui­zen.