Missie

Missie

Missie

GezinsPlatform.NL behartigt de belangen van het gezin in de samenleving. Om het gezin te kunnen vertegen­woor­digen streeft het platform naar het uitbouwen van een groot netwerk van donateurs.

Visie

In de visie van GezinsPlatform.NL verdient het gezin van vader en/of moeder met hun kinderen een stem in politiek en media. Het platform zal bij de overheid ervoor pleiten dat zij de natuurlijke gemeen­schap van het gezin bevordert, duurzame relaties stimuleert, ouders die hun kinderen zelf opvoeden ondersteunt en gezinnen waarin mantelzorg wordt verleend helpt.

Gezinsplatform.NL streeft naar een bredere erkenning van het belang dat kinderen worden opgevoed door hun vader en moeder en van de waarde van stabiele gezinnen voor het goed functioneren van de samenleving. Daarnaast roept het platform op tot een royaal respect voor het recht van ouders om hun kinderen op te voeden en onderwijs te (laten) geven op grond van de levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuiging.

Actie

GezinsPlatform wil zich de komende tijd inzetten voor:

  1. Het benoemen in het maat­schappelijk debat en de media van de positieve rol van het gezin in de ontwik­ke­ling van het kind
  2. Een minister voor het gezin met voldoende bevoegdheden
  3. Het opnemen van relatie- en gezinstherapie in het basispakket
  4. Jaarlijkse rapportage van de ‘staat van het gezin’, een gezinsmonitor voor beleidsmakers, politici en media
  5. Het handhaven van maximaal twee juridische ouders per kind
  6. Een gezinsvriendelijk belastingklimaat, waarin de ouderlijke zorg voor kinderen en mantelzorg worden gestimuleerd in plaats van ontmoedigd
  7. Het laten toetsen van de effecten van nieuwe wet- en regelgeving op gezinnen, ook van gezinnen met meer dan twee kinderen (400.000 huishoudens)
  8. Het stimuleren van activiteiten die gezinnen inspireren en ondersteunen, bijvoorbeeld op de inter­nationale dag van het gezin op 15 mei
  9. De bestrijding van ongewenste confrontatie van minderjarigen met porno
  10. Het volgen en inspelen op actuele ontwik­ke­lingen die van invloed zijn op het gezin

1.     Een gezinsvriendelijk belastingklimaat, waarin de ouderlijke zorg voor kinderen en mantelzorg worden gestimuleerd in plaats van ontmoedigd