Organisatie

Organisatie

De Stichting GezinsPlatform Nederland is ontstaan vanuit de contacten tussen de diverse organisaties, verenigingen en instellingen die de belangen van het gezin, bijzonder vanuit het oogpunt van kinderen, behartigt.

GezinsPlatform Nederland brengt organisaties, verenigingen en instellingen die willen opkomen voor het belang van het gezin bij elkaar en deelt informatie over de activiteiten van de betrokken organisaties. GezinsPlatform.NL zal in samen­werking met deze organisaties ontwik­ke­lingen signaleren die relevant zijn voor de positie van het gezin. Als belangenbehartiger van het gezin vraagt GezinsPlatform.NL aandacht voor deze ontwik­ke­lingen in politiek, media en samenleving.

Bij de activiteiten die het gezinsplatform onderneemt, kiezen de deelnemende organisaties per keer of ze wel of niet aanhaken.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit

  • Yvonne Koopman-Snep (voorzitter)
  • Job van Beek (secretaris)
  • Gerdien Lassche-van Grol (penning­meester)

Stichting

Stichting GezinsPlatform Nederland staat ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 74779370.