Privacy en AVG

Privacy en AVG

Ten behoeve van het organiseren van activiteiten en het opzetten van een donateurenbestand verzamelt de Stichting GezinsPlatform.NL persoonsgegevens van deelnemers, geïnteresseerden en donateurs.

Gegevens die worden verzameld zijn:

  • Naam
  • postadres
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • gezinssamen­stelling
  • geboortedatum

Deze gegevens worden gebruikt voor uitnodigingen, fondsenwerving, en indeling in leeftijds­groepen (bij activiteiten). Om de activiteiten goed te kunnen organiseren en de missie uit te kunnen voeren heeft de stichting een gerechtvaardigd belang bij het registeren van deze informatie.

De gegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden en tegen opslag kan bezwaar worden gemaakt. Neem contact met ons op indien u uw gegevens wilt inzien of wilt laten verwijderen.

Foto’s en video’s

Om deelnemers de gelegenheid te geven terug te kijken naar eerdere evenementen, en ook om nieuwe deelnemers en belang­stellenden te werven voor het platform, kunnen foto’s op deze website worden geplaatst. Wie liever niet heeft dat herkenbare foto’s op deze website verschijnen, kan dat bij de organisatie aangeven. Voor het publiceren van foto’s waar kinderen jonger dan 16 jaar herkenbaar op staan, zal aan de ouders een handtekening worden gevraagd bij aanmelding of aanvang van een evenement.