GezinsPlatform.NLGezinsPlatform van start!

gepubliceerd: dinsdag, 14 mei 2019
GezinsPlatform van start!

Gezins­Plat­form Nederland presenteert zich rond 15 mei, de Inter­nationale Dag van het Gezin, in de media met advertenties en opinieartikelen om de start van het platform onder de aandacht te brengen.

Wie in de samenleving rondkijkt, ontdekt al snel dat het gezin feitelijk van iedereen is. Opgroeien in een gezin is niet gekoppeld aan politieke voorkeur, sociale status, levensovertuiging of afkomst. Nederland telt 3,6 miljoen minderjarige kinderen in 2,6 miljoen huishoudens. Je zou verwachten dat je deze grote groep vaker zou horen of zien in het publieke debat. Zonder belangen­groep blijkt dat niet te doen.

In de landen om ons heen zijn wél bonden en verenigingen actief die de waarde en positie van gezinnen ver­te­gen­woor­digen. Al jaren! Ze laten van zich horen in grote mani­fes­ta­ties (bij­voor­beeld Manif pour Tous in Frankrijk) of zwengelen een maat­schap­pe­lijke discussie aan.

Er zijn voor allerlei groepen al belangenbehartigers: ondernemers, automobilisten, dieren enzovoorts. Het is hoog tijd dat het Neder­landse gezin zijn eigen belangenbehartiger krijgt om mee te doen in het publieke debat.

Meer informatie