GezinsPlatform.NLGezinsPlatform.NL bij Family7

gepubliceerd: vrijdag, 17 mei 2019

Tele­vi­sie­ka­naal Family7 ont­ving woens­dag 15 mei twee be­stuurs­le­den van Gezins­Plat­form Neder­land, Yvonne Koopman en Gerdien Lassche, in het pro­gram­ma Uitgelicht om toe te lichten waarom het gezin in Neder­land een belangenbe­har­tiger nodig heeft.

Het pro­gram­ma werd woens­dag­avond uitgezon­den maar kan hier­on­der dankzij YouTube (nogmaals) wor­den bekeken.

 

Family7

Christelijke televisiezender Family7Family7 is de 24/7 chris­te­lijke tele­vi­siezen­der van Neder­land. Sinds 2005 zendt Family7 uit op tele­vi­sie en in­ter­net. Inmiddels heeft Family7 een bereik van meer dan vier miljoen huis­hou­dens. Family7 is opgericht vanuit de passie en visie om Neder­land te bereiken met het Evan­ge­lie. Dit doen we door­mid­del van pro­gram­ma’s die aan­slui­ten bij veel ver­schil­lende doel­groepen.