GezinsPlatform.NLFlyer Gezinsplatform mee in Gezinsgids

gepubliceerd: vrijdag, 31 januari 2020

In de laatste week van januari hebben alle abonnees van de GezinsGids een flyer van het Gezins­Plat­form ontvangen. Het is een prachtige manier om meer bekendheid te geven aan Gezins­Plat­form.NL

Opkomen voor het gezin

De flyer vermeldt dat Gezins­Plat­form.NL is opgericht om een stem te geven aan het gezin in de politiek en media. Ook al zijn er vele organisaties die zich op een bepaald vlak voor het gezin inzetten, een landelijke belangenbehartiger was er nog niet. “Gezins­Plat­form.NL brengt organisaties bij elkaar die willen opkomen voor het belang van het gezin. Het signaleert ont­wik­ke­lingen die relevant zijn voor de positie van het gezin en attendeert anderen daarop of vraagt hiervoor aandacht via de media. Tevens zet het platform zich in voor belangenbehartiging bij politici en beleidsmakers.”

Speer­punten

Op de flyer staan ook de tien be­lang­rijkste speer­punten waar het Gezins­Plat­form zich voor inzet, zoals onder andere het volgen van en inspelen op actuele ont­wik­ke­lingen die van invloed zijn op het gezin en het opnemen van relatie- en gezins­the­ra­pie in het basispakket.

GezinsGids

De GezinsGids is een chris­te­lijke familietijd­schrift met ruime verspreiding. Het onder­steunt gezinnen met veel praktische informatie, gebaseerd op het Woord van God. Het blad biedt met een ruim aanbod aan on­der­wer­pen en rubrieken een moment van ontspanning voor het hele gezin.

Zegt het voort!

Als Gezins­Plat­form hopen we dat veel gezinnen en gezins­orga­ni­sa­ties via de flyer kennis nemen van het bestaan en zich als deelnemende organisatie of als gezin aanmelden. Hoe meer gezinnen aangesloten zijn, hoe beter het platform de stem van het gezin in media en politiek kan worden.

Download

De flyer kan hier ook worden gedownload - voor digitale werving!