GezinsPlatform.NLReactie GezinPlatform.NL consultatieronde wijziging Transgenderwet

gepubliceerd: woensdag, 12 februari 2020

Het ver­een­vou­digen van de Trans­gen­der­wet vindt het Gezins­Plat­form Nederland geen goed idee.

Met de voorgestelde wijziging van de Trans­gen­der­wet gaat de overheid een grens over. Het subjectieve gevoel van iemand wordt als maatstaf gebruikt voor wetgeving en daarmee boven het verstand gesteld. Een overheid dient uit te gaan van ge­ob­jec­ti­veerde criteria, zeker gezien de mogelijke risico’s en gevolgen voor de samenleving van de voorgestelde wijziging.

Gezins­Plat­form.NL begrijpt de innerlijke strijd van betrok­ke­nen, die in weerwil van de biologische feiten een diepgevoelde beleving hebben die niet past bij hun geslacht. Dat iemand zich kortere of langere tijd anders identificeert dan zijn/haar geslacht bij geboorte, doet echter niets af aan de objectieve biologische feiten aan de hand waarvan het geslacht bij geboorte wordt vastgesteld. Uiterlijke geslachts­ken­merken kunnen eventueel operationeel worden aangepast, in wezen - tot op celniveau - verandert het geslacht van de persoon niet. (Aangetekend dient te worden dat het bij intersekse personen wel enige tijd kan duren voor het biologische geslacht duidelijk is)

Er kleven te grote risico’s aan het wijzigen van het geslacht op de geboorteakte en in het gevolg andere officiële papieren. Iemand aanzien voor het andere geslacht dan bij geboorte is vastgesteld, leidt tot niet te overziene gevolgen in bij­voor­beeld de medische wereld en de sportwereld, waar het verschil tussen biologisch geboren mannen en vrouwen evident is.

Gezins­Plat­form.NL vindt tevens dat de overheid niet mag wegkijken voor de maat­schap­pe­lijke onrust over het gemak waarmee mensen van kwade wil misbruik van de Trans­gen­der­wet zouden kunnen maken. Met name ouders van meisjes en (jonge)vrouwen voorzien dat biologische mannen die zich als vrouw identificeren in kleed- en doucheruimten of bij­voor­beeld blijf-van-mijn-lijfhuizen kunnen komen, waardoor de meisjes en (jonge) vrouwen zich ernstig bedreigd voelen in hun veiligheid. Voorbeelden hiervan zijn helaas (met name in het buitenland) al bekend.

Het openstellen van de moge­lijk­heid voor kinderen onder de 16 om via een rechter de geslachtsregistratie te wijzigen, vindt GezinsPlatfom.NL ook een slecht idee. Naast alle bovengenoemde argumenten, wijst Gezins­Plat­form.NL erop dat zij nog volop in ont­wik­ke­ling zijn en dat met name de hersenen nog niet zijn volgroeid. Zij kunnen niet overzien wat de gevolgen zijn van hun keuze.

Gezins­Plat­form Nederland verzoekt minister Dekker van Rechtsbescherming het wetsvoorstel niet in te dienen.

Gezins­Plat­form.NL spreekt namens 17 aangesloten organisaties die zich op allerlei terreinen inzetten voor het gezin. Deze organisaties ver­te­gen­woor­digen samen vele duizenden gezinnen.