GezinsPlatform.NLConsultatieronde Kinderbijslagwet

Laat je stem horen!

gepubliceerd: donderdag, 4 februari 2021

Het kabinet is voor­ne­mens om de Algemene Kinderbij­slagwet in 2022 en 2023 niet te indexeren en in 2024 met -0,1%-punt min­der te indexeren. Momenteel wordt door de rege­ring een consul­ta­tie gehou­den om de meningen te peilen.

Ook het extra bedrag aan kin­derbij­slag dat alleenstaan­den of alleenverdienende ouders met een thuiswonend kind dat intensieve zorg nodig heeft, wil de bewindsman de ko­men­de jaren bevriezen.

Consul­ta­tie

Het wetsvoorstel is in consul­ta­tie gegaan. Ie­der­een kan rea­geren tot 10 februari:

Ach­ter­grond

Het komt er in feite op neer dat ouders de extra kosten moeten gaan betalen die uitke­rings­in­stan­ties UWV en SVB gaan maken bij de uit­voe­ring van de kin­derbij­slagwet. Bas van 't Wout, staats­secre­taris van Sociale Zaken van het demissio­naire kabinet, heeft een wetsvoorstel inge­diend dat ervoor zorgt dat de kin­derbij­slag in 2022 en 2023 gelijkblijft en dus door inflatie min­der waard wordt.

Dagblad Trouw besteedt in een artikel van 22 januari uit­ge­breid aan­dacht aan het wetsvoorstel en con­clu­deert: “Door het bedrag van de kin­derbij­slag twee jaar niet te verhogen, haalt het kabinet vanaf 2024 jaar­lijks 127 miljoen euro binnen.” Je zou ook kunnen zeggen dat de 1,9 miljoen ge­zin­nen die kin­derbij­slag ont­van­gen vanaf 2024 jaar­lijks 127 miljoen euro min­der ont­van­gen.

Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 18 augustus 2022De blinde vlek van minister Kuipers
vrijdag, 8 juli 2022Reactie GezinsPlatform op minister Kuipers
donderdag, 23 december 2021Het regeerakkoord heeft geen fundament
dinsdag, 6 juli 2021Geslachtsregistratie geboorteakte
maandag, 15 maart 2021SGP Verkiezingsspecial besteedt aandacht aan GezinsPlatform
zondag, 28 februari 2021Gezinskieswijzer