GezinsPlatform.NLDoneren

Doneren

Gezins­Plat­form.NL is voor haar werk­zaam­he­den en ac­ti­vi­teiten voor­na­me­lijk af­han­ke­lijk van de bijdragen van donateurs. Daarom vraagt de stich­ting een bijdrage van € 5,- per jaar of meer naar keuze. Voor spe­ci­fie­ke projecten zoekt de stich­ting naar grotere fondsen en sponsoren.

Eenmalig doneren mbv iDEAL

Na­tuur­lijk is het ook moge­lijk een een­ma­lige donatie te doen. Voor online donaties m.b.v. iDEAL maken we gebruik van de diensten van betaal­part­ner Mollie.

Giften, legaten en betalingen

Stich­ting Gezins­Plat­form Neder­land is groten­deels af­han­ke­lijk van giften. We zijn in afwach­ting van erken­ning als ANBI. Zodra dit rond is, zullen we dat op deze pagina vermel­den.

 KvK-nummer van de stich­ting: 74779370
Bankreke­ning­num­mer: NL15 RABO 0342 0706 73

Doneren

Er zijn twee manieren om Gezins­Plat­formNL te mach­tigen jaar­lijks een bedrag af te schrijven: een online formulier en een te down­loa­den donateurs­kaart.

Online formulier

U kunt voor uw donatie ook gebuikmaken van een online formulier. U mach­tigt daar­mee Gezins­Plat­form Neder­land om eenmaal per jaar het door u in te vullen bedrag van uw reke­ning af te schrijven.

Voor­let­ters / Achternaam:
Adres:
Post­co­de/Woon­plaats:
E-mail­a­dres:
Nieuws­brief:
Ik blijf graag op de hoogte van de ac­ti­vi­teiten
Bedrag: Euro per jaar
IBAN:
­

Donateurs­kaart

Voor uw donaties kunt u gebruikmaken van een donateurs­kaart. U kunt de kaart een­vou­dig down­loa­den, printen en invullen.