GezinsPlatform.NLVeelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Welke doelen streeft Gezins­plat­form.NL na?

Het Gezins­Plat­form brengt organisaties bij elkaar die willen opkomen voor het belang van het gezin. Het signaleert ont­wik­ke­lingen die relevant zijn voor de positie van het gezin en attendeert anderen daarop of vraagt hiervoor aandacht via de media. Tevens zet het platform zich in voor beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging bij politici en beleidsmakers.

Gezins­plat­formNL bouwt een net­werk van donateurs op en onderhoudt contact met hen over de ac­ti­vi­teiten. Lees hier meer over onze missie en visie.

Welke organisatievorm heeft het Gezins­plat­form?

Gezins­Plat­form Nederland is een stichting die staat inge­schre­ven in het Handelsregister met KvK-nummer 74779370.

Wie kan lid worden van Gezins­plat­formNL en hoe gaat dat?

Gezins­plat­form.NL kent deelnemers. Dit zijn organisaties, verenigingen of instellingen die de misse en visie van het platform onderschrijven, de uitgangs­punten onder­steunen en - voor zover passend bij de eigen doel­stel­lingen en focus - bijdragen aan de ac­ti­vi­teiten en fi­nan­ciën van het platform. Daarnaast bouwt het platform aan een breed net­werk van 'leden' die als donateur aan het Gezins­Plat­form verbonden zijn.

Hoe komt Gezins­plat­form.NL aan fi­nan­ciële middelen?

Gezins­Plat­form.NL is grotendeels afhankelijk van de bijdragen van de aangesloten organisaties (de deelnemers) en de donateurs. Deelnemers betalen eenmalig een startbijdrage van € 200,-. Donateurs steunen het platform met een jaarlijkse bijdrage. Voor specifieke projecten zoekt de het platform naar grotere fondsen en sponsoren.

Hoe word ik donateur?

Geïn­te­res­seerden, met name gezinnen, zijn als donateur aan het platform verbonden. Zij onder­steunen het platform met een jaarlijkse bijdrage. De richtlijn hierbij is € 5,- per jaar. Zie de pagina doneren. Wie het platform met een groot bedrag wil onder­steunen of sponsor wil zijn, kan contact opnemen via info@gezins­plat­form.nl

Hoe blijf ik op de hoogte?

U kunt bij het aanmelden als donatuer aangeven dat u op de hoogte gehouden wilt worden van de ac­ti­vi­teiten en andere interessante ont­wik­ke­lingen van het platform. In de loop van het eerste jaar werken we aan een frequent te verschijnen nieuws­brief. Onder de AVG-verklaring vindt u de verantwoording voor het omgaan met uw gegevens.