GezinsPlatform.NLGezinsdag 2022

Op zater­dag 21 mei 2022 hebben we een prach­tige gezins­dag gehad waar we met plezier op terug kunnen kijken. In 2023 willen we D.V. weer een ont­moe­ting or­ga­ni­se­ren. Hier­on­der treft u de uit­no­di­ging aan voor de gezins­dag van afgelopen voor­jaar.


Gezins­dag 2022

Gezins­Plat­form.NL or­ga­ni­seert op zater­dag 21 mei 2022 een gezellige Gezins­dag in Speel­park Voort­hui­zen. Terwijl de kin­de­ren lekker spelen is er ruimte voor ont­moe­ting, een lezing over hech­ting in huwe­lijk & gezin en ver­tellen we over het gezins­plat­form. Geef je wel snel op, want VOL=VOL.

Bij de start van Gezins­Plat­form.NL in 2019 waren we ook te gast bij Speel­park Voort­hui­zen. We bie­den ge­zin­nen weer graag een dagje aan op dezelfde locatie: de kin­de­ren kunnen volop spelen - ook als het regent - en voor de vol­was­se­nen is er ruimte voor ont­moe­ting, om deel te nemen aan een in­ter­ac­tie­ve lezing en om Gezins­Plat­form.NL (beter) te leren kennen.

Pro­gram­ma

Tussen 10.30 en 11.30 uur is de inloop. In de mid­dag is het moge­lijk een in­ter­ac­tie­ve lezing bij te wonen door Hilde Berends, gezinstherapeut bij Eleos (spe­cia­list in chris­te­lijke ggz). Hilde zal ingaan op het thema hech­ting & gezin. “Ik neem u mee naar de onzicht­ba­re wereld van hech­ting: het cement in het huwe­lijk & gezin. Vragen die daarbij centraal staan, zijn: wat vraagt dat van mij als ouder en wat kan ik daar voor doen? En wat als het cement afbrokkelt? Is een veilige hech­ting be­lang­rijk voor het staan in deze maat­schap­pij?”

Entree

Voor de entree­prijs van €5,- per persoon (maximaal € 15,- per gezin) is er voor ie­der­een een broodje knakworst, koffie/thee voor vol­was­se­nen en limonade voor de kin­de­ren. 

Geef je op via het formuleer hier­on­der en kom genieten van een gezellige gezins­dag op 21 mei in Speel­park Voort­hui­zen.

Speel­park & Maisdoolhof Voort­hui­zen

Speelpark & Maisdoolhof VoorthuizenSpeel­park & Maisdoolhof Voort­hui­zen is de plek voor een gezellig en voordelig dagje uit! Klimmen en klau­te­ren - ook in de nieuwe zes meter hoge klimtoren-, helikopters en een trein, traptrekkers en skelters, een ‘maiszwembad’. En de aller­kleinsten kunnen lekker spelen in het zand met water, op de trap­hondjes, in de draaimolen en nog veel meer!

Pro­gram­ma zater­dag 21 mei

10.30 uur Inloop
11.30 uur
Pro­gram­ma
16.00 uur Einde

Jaar­lijkse ac­ti­vi­teit

Gezins­Plat­form Neder­land houdt jaar­lijks een Gezins­dag waar ge­zin­nen elkaar kunnen ont­moe­ten en men zich kan ver­diepen in een gezins­the­ma. De eerste gezins­dag vond plaats op vrij­dag 31 mei 2019 in Voort­hui­zen.