GezinsPlatform.NLKieswijzer

GezinskieswijzerVan 23 t/m 26 mei 2019 - voor Nederland: 23 mei - vinden voor de negende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. Inwoners van alle lidstaten kiezen recht­streeks hun ver­te­gen­woor­diging in de Europese Unie. Deze Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar. Nederland heeft recht op 26 van de 751 zetels in het Europees Parlement.

De invloed van het Europese beleid op het gezin in Nederland is soms groter dan in eerste instantie lijkt. Een van de concrete maatregelen waar iedereen mee te maken heeft is bij­voor­beeld de Algemene Verordering Gege­vens­be­scher­ming (AVG) waardoor strengere regels gelden voor het ver­werken (in clubadministraties, op websites, in de media etc) van per­soon­lijke gegevens.

Gezins­Plat­form.NL heeft aan de deelnemden Neder­landse politieke partijen een aantal gezinsgerelateerde stellingen voorgelegd. Via de link hieronder vindt u de stelingen en hoe de partijen erop hebben gereageerd. Voor de partij die geen reactie heeft gestuurd, hebben we zelf aan de hand van het partij­pro­gramma de stellingen beantwoord. Met deze kieswijzer willen we gezinnen een hand­rei­king doen om te kunnen stemmen op een gezins­vrien­de­lijke kandidaat.

Bekijk hier de reacties van de politieke partijen op onze 15 stellingen