GezinsPlatform.NLMissie

Missie

Missie

Gezins­Plat­form.NL behartigt de belangen van het gezin in de samenleving. Om het gezin te kunnen ver­te­gen­woor­digen streeft het platform naar het uitbouwen van een groot net­werk van donateurs.

Visie

In de visie van Gezins­Plat­form.NL verdient het gezin van vader en/of moeder met hun kinderen een stem in politiek en media. Het platform zal bij de overheid ervoor pleiten dat zij de natuurlijke gemeen­schap van het gezin bevordert, duurzame relaties stimuleert, ouders die hun kinderen zelf opvoeden onder­steunt en gezinnen waarin mantelzorg wordt verleend helpt.

Gezins­plat­form.NL streeft naar een bredere erkenning van het belang dat kinderen worden opgevoed door hun vader en moeder en van de waarde van stabiele gezinnen voor het goed functioneren van de samenleving. Daarnaast roept het platform op tot een royaal respect voor het recht van ouders om hun kinderen op te voeden en onderwijs te (laten) geven op grond van de levensbeschouwelijke of gods­dienstige overtuiging.

Actie

Gezins­Plat­form wil zich de komende tijd inzetten voor:

  1. Het benoemen in het maat­schap­pe­lijk debat en de media van de positieve rol van het gezin in de ont­wik­ke­ling van het kind
  2. Een minister voor het gezin met voldoende bevoegdheden
  3. Het opnemen van relatie- en gezins­the­ra­pie in het basispakket
  4. Jaarlijkse rapportage van de ‘staat van het gezin’, een gezinsmonitor voor beleidsmakers, politici en media
  5. Het handhaven van maximaal twee juridische ouders per kind
  6. Een gezins­vrien­de­lijk belastingklimaat, waarin de ouderlijke zorg voor kinderen en mantelzorg worden ge­sti­mu­leerd in plaats van ontmoedigd
  7. Het laten toetsen van de effecten van nieuwe wet- en regelgeving op gezinnen, ook van gezinnen met meer dan twee kinderen (400.000 huishoudens)
  8. Het stimuleren van ac­ti­vi­teiten die gezinnen inspireren en onder­steunen, bij­voor­beeld op de inter­nationale dag van het gezin op 15 mei
  9. De bestrijding van ongewenste confrontatie van minderjarigen met porno
  10. Het volgen en inspelen op actuele ont­wik­ke­lingen die van invloed zijn op het gezin

1.     Een gezins­vrien­de­lijk belastingklimaat, waarin de ouderlijke zorg voor kinderen en mantelzorg worden ge­sti­mu­leerd in plaats van ontmoedigd