GezinsPlatform.NLOrganisatie

Organisatie

De Stichting Gezins­Plat­form Nederland is ontstaan vanuit de contacten tussen de diverse organisaties, verenigingen en instellingen die de belangen van het gezin, bijzonder vanuit het oogpunt van kinderen, behartigt.

Gezins­Plat­form Nederland brengt organisaties, verenigingen en instellingen die willen opkomen voor het belang van het gezin bij elkaar en deelt informatie over de ac­ti­vi­teiten van de betrokken organisaties. Gezins­Plat­form.NL zal in samen­wer­king met deze organisaties ont­wik­ke­lingen signaleren die relevant zijn voor de positie van het gezin. Als belangenbehartiger van het gezin vraagt Gezins­Plat­form.NL aandacht voor deze ont­wik­ke­lingen in politiek, media en samenleving.

Bij de ac­ti­vi­teiten die het gezins­plat­form onderneemt, kiezen de deelnemende organisaties per keer of ze wel of niet aanhaken.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit

  • Yvonne Koopman-Snep (voorzitter)
  • Job van Beek (secretaris)
  • Gerdien Lassche-van Grol (penning­mees­ter)

Stichting

Stichting Gezins­Plat­form Nederland staat inge­schre­ven in het Handelsregister met KvK-nummer 74779370.