GezinsPlatform.NLHanneke Schaap over hechting en opvoeding

Minisymposium GezinsPlatform en De Vluchtheuvel

gepubliceerd: vrijdag, 31 januari 2020
Hanneke Schaap-Jonker, psycholoog en theoloog
Hanneke Schaap-Jonker, psycholoog en theoloog

Tijdens een mini­sym­po­sium op dinsdag 17 maart 2020 zal Hanneke Schaap ingaan op het on­der­werp ‘hechting en opvoeding’. Het symposium vindt plaats in Amerongen van 14.00 tot 16.00 uur.

Hechting

Hanneke Schaap-Jonker is psycholoog en theoloog en heeft zich al langere tijd in het on­der­werp verdiept. Zo schreef zij onder meer het boek ‘Breek­baar verbonden’ over hechtings­pro­ble­men en geloofsvertrouwen. Daarin geeft ze aan dat hechting de manier is waarop je je emotioneel met iemand verbindt. Als de hechting in de eerste levensjaren niet goed verloopt, is het later (vaak) moeilijk een relatie aan te gaan. Dit betreft relaties met mensen, maar ook een relatie met God. Hechtings­pro­ble­men raken dus ook je geloofsleven.

Organisatie

Het symposium wordt geor­ga­ni­seerd door Gezins­Plat­form.NL in samen­wer­king met Stichting De Vluchtheuvel. De locatie is het pand van Hebron Missie, Jan van Zuthpenweg 4 te Amerongen. Vanaf 13.45 uur inloop. Het symposium is gratis toe­gan­ke­lijk voor alle geïn­te­res­seerden. Graag even per e-mail aanmelden met hoeveel mensen u komt:

Kennis­ma­king

Het symposium sluit aan op een net­werk­bij­een­komst van de deelnemers aan het Gezins­Plat­form.NL. U kunt het bijwonen van het symposium dus combineren met het kennis­ma­ken met de mensen achter het Gezins­Plat­form.

We hopen u op 17 maart te ontmoeten in Amerongen!

Details

datum: dinsdag 17 maart 2020
tijd: van 14.00 tot 16.00 uur
locatie: Hebron Missie, Jan van Zuthpenweg 4, Amerongen

 

Hanneke Schaap

Hanneke Schaap-JonkerHanneke Schaap is bijzonder hoogleraar klinische gods­dienstpsychologie aan de Vrije Uni­ver­si­teit van Amsterdam en is rector van het Kennis­insti­tuut Chris­te­lijke GGZ. Weten­schap­pe­lijk onderzoek, onderwijs en training, (behandel)methodiek­ont­wik­ke­ling en zorginnovatie zijn de zaken waarmee zij zich bezighoudt.

Stichting De Vluchtheuvel

De VluchtheuvelDe missie van De Vluchtheuvel is het bieden van chris­te­lijke, pro­fes­sio­nele, psychosociale hulp bij levens- en gezinsvragen voor alle leeftijden.